Demokratihjältarna

Prata demokrati med din klass med hjälp av Demokratihjältarna! I 16 avsnitt får du och dina elever se animerade kortfilmer om unga förebilder som använt sin röst för att påverka i viktiga frågor.

Filmerna syftar till att inspirera eleverna att själva reflektera över vilka frågor de tycker är viktiga, som t.ex. klimatet, skolmiljö, civilkurage eller allas lika rätt.. Vilka orättvisor finns runt omkring dem i vardagen? I världen? Hur kan man vara med och påverka för en bättre värld?

Avsnitten vänder sig till elever på låg- och mellanstadiet. Till varje avsnitt finns flera förslag på övningar och diskussionsfrågor som ni kan göra efter att ha tittat på filmen.

Instruktioner för lärare

Syftet med Demokratihjältarna är att lyfta hur demokratiska processer fungerar och hur barn själva faktiskt kan påverka det samhälle de lever i, både på det lilla och det stora planet.

I avsnitten lyfts barn som på olika sätt har använt sin röst för att påverka i någon viktig fråga. De frågor som barnen har valt att engagera sig i kan vara lokala, nationella eller internationella. En del barn har vi valt att byta namn på av integritetsskäl. Det finns totalt 16 filmer och serien passar utmärkt att se regelbundet som t.ex. en julkalender. Filmerna är mellan 3-5 minuter långa.

Hur kan barnen påverka världen?

Filmerna syftar till att inspirera barn att själva reflektera över vilka frågor de tycker är viktiga. Vilka orättvisor finns runt omkring dem i vardagen? I världen? Hur kan man vara med och påverka för en bättre värld?

För varje avsnitt finns flera förslag på övningar att göra med klassen efter att ha tittat på filmen. När du klickar på filmerna kommer du först att få fylla i antal elever och årskurs. Detta är för att vi ska kunna samla in statistik inom projektet.

Demokratihjältarna erbjuds kostnadsfritt till skolor i hela landet och är ett projekt som drevs av Fredens Hus med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF.