Min kropp, min rätt

En posterutställning med tillhörande quiz om sexuella kränkningar, våld och rätten till kroppslig integritet

Utställningen består av 10 A3-affischer och ett quiz, och kan laddas ner gratis för att sättas upp på skolan.

Instruktioner för lärare

Skriv ut posterna på A3-papper.