Övningar och material för att arbeta med fred, social hållbarhet och mänskliga rättigheter i skolan. Arbeta på egen hand eller boka en pedagog för workshop i klassrummet eller via nätet. 

Sök bland skolövningar

Använd knapparna nedan för att filtrera skolövningarna utifrån olika målgrupper, tider och ämnesområden. Välj ett eller flera inom varje kategori.

  • Nyckelord

Civilkurage

En övning med utgångspunkten att alla kan bli bättre på att visa civilkurage.

Dear Planet – Game Show

En workshop uppbyggd i ett upplevelsebaserat pedagogiskt rum på tema miljö, klimat och hållbar utveckling.

Demokrati

En workshop anpassad för mellanstadiet som handlar om att lyfta frågor kring demokrati och hur eleverna själva kan påverka det samhälle vi lever i.

Demokratihjältarna

Prata demokrati med din klass med hjälp av Demokratihjältarna! I 16 avsnitt får du och dina elever se animerade kortfilmer om unga förebilder som använt sin röst för att påverka i viktiga frågor.

En lektion i Propaganda

En workshop om hur vi historiskt och i samtiden påverkas av propaganda.

En podd om Civilkurage

Ett pedagogiskt poddavsnitt om och vad det kan innebära att agera och ingripa.

En podd om Fördomar

Ett pedagogiskt podd-avsnitt om fördomar och hur fördomar och diskriminering kan hänga ihop.

En podd om Propaganda

Ett pedagogiskt podd-avsnitt om propaganda och några vanliga propagandatekniker.

En vecka av frihetskamp

Ett pedagogiskt escape room-spel där eleverna antar rollen som medborgarrättskämpar i ett land med svajig demokrati.

En vecka i extrem fattigdom

Ett escape-room spel där eleverna ska överleva en vecka i extrem fattigdom genom pussel, utmaningar och rollspel.

Flykten

En workshop om att fly, att vara på flykt från något och vad det kan innebära att vara flykting.

Flyktingrummet

Ett interaktivt temarum om att behöva lämna sitt hem och sitt land.

Fördomskavalkad övningar

Ett metodmaterial med tre övningar om sambandet mellan fördomar och diskriminering.

Fördomskavalkad workshop

En workshop om sambandet mellan fördomar och diskriminering.

Fördomsrummet

Ett interaktivt temarum om fördomar, hur vi ser på andra och hur dom ser på oss.

Hållbar framtid

Ett kunskapsspel om energi-, närings- och miljöpolitik.

Hälsa

En workshop som sätter hälsa i fokus, fysisk liksom psykisk hälsa.

Hetero- och etnonorm övningar

Tre övningar som problematiserar rådande normer i vardagen.

Hetero- och etnonorm workshop

En workshop som problematiserar rådande normer i vardagen.

Hierarkia

En interaktiv workshop om mänskliga rättigheter.

Klassrumsklimat

Hur skapar vi en god arbetsmiljö i skolan? Vilket klassrum trivs du i?

Krishanteraren

En övning som handlar om att värdera mellan olika moraliska dilemman som kretsar kring mänskliga rättigheter och ett hållbart samhälle.

Maskuliniteter – Stereotypa genusnormer

En workshop med målet att belysa och diskutera olika stereotypa genusnormer och destruktiva maskulinitetsnormer i samhället.

Min kropp, min rätt

En posterutställning med tillhörande quiz om sexuella kränkningar, våld och rätten till kroppslig integritet

Minister för en dag

Ett kunskapsspel som handlar om dynamiken bakom konflikter i världen.

Nationella minoriteter

Med utgångspunkt i den romska minoriteten i Sverige utforskar workshopen nationella minoriteter, identitet och rasism.

Ordets makt

En digital utställning om propaganda, näthat och yttrandefrihet.

Ordets Makt 2.0

Ett digitalt material med filmer och övningshäfte kopplat till projektet Ordets Makt 2.0.

Otrygghet

Vi skapar ett forum för att diskutera otrygga situationer och hur vi kan bidra till att de upplevs som tryggare.

Praktik

Denna workshop ger förberedande diskussioner inför praktiken samt en återträff för att med hjälp av anpassade övningar samtala om praktiktiden.

Propagandarummet

Ett interaktivt temarum om hur vi påverkas av propaganda, vad propaganda är och hur propaganda har sett ut genom historien.

Rasism, rasismens historia och motstånd

I denna workshop går vi igenom rasismbegreppet, gör olika historiska nedslag samt diskuterar hur vi kan agera och ingripa mot rasism.

Relationer

En workshop om hur vi förhåller oss till olika relationer i våra liv. Vad är viktigt för oss i våra relationer?

Samspel, samtycke & relationer

En diskussionsbaserad föreläsning som grundar sig i tema relationer, samspel och samtycke.

Sexuella trakasserier & våld

En workshop där vi ökar kunskapen om vad sexuella trakasserier är och hur vi kan arbeta mot sexuella ofredanden.