På Fredsportalen hittar du som lärare ett utbud av övningar och workshopar för att arbeta med fred, social hållbarhet och mänskliga rättigheter i skolan. 

För lärare

Vi på Fredens Hus har byggt Fredsportalen som en hjälp för dig som lärare när du vill  jobba med frågor som fred, social hållbarhet och mänskliga rättigheter i skolan.

Att undervisa i dessa frågor

Att undervisa kring de frågor vi tar upp kan väcka mycket tankar och känslor hos eleverna. Det är viktigt att kunna fånga upp dessa.
Det är en fin balansgång mellan att se till att eleverna känner att de kan tala fritt och att åsikter och olikheter accepteras, samtidigt som du som pedagog har ett ansvar att i enlighet med läroplanen och andra styrdokument bygga undervisningen på ett sådant sätt att de värden som ska förmedlas framkommer på rätt sätt.

Priser för workshopar

  • Workshopar för skolor inom Uppsala kommun och Skåne erbjuder vi kostnadsfritt.
  • Workshop för skolor eller organisationer utanför Uppsala kommun och Skåne: 3 000:- (per workshop).
  • Heldag med workshopar (upp till fyra stycken) för skolor eller organisationer utanför Uppsala kommun 6 000:-

Priserna är exklusive eventuell resa och boende.

Läs mer om Fredens Hus pedagogiska verksamhet på vår hemsida.

Fredens Hus pedagogiska testnätverk

Fredens Hus pedagogiska testnätverk är en pool med skolor, lärare och elever som Fredens Hus samarbetar tillsammans med i olika faser av nya pedagogiska projekt. Detta nätverk blir kontaktade varje gång Fredens Hus arbetar med projekt på lokal, nationell och internationell nivå. 

Personer i nätverket kan exempelvis bli kontaktade för att: 

  • Genomföra test-workshopar med sina klasser
  • Bjudas in till kreativa workshopar med andra lärare
  • Ingå i fokusgrupper för att utveckla pedagogiska övningar, funktioner och verktyg.

Samtliga aktiviteter som en i nätverket bjuds in till sker utan kostnad. Du som skola, lärare och elev behöver naturligtvis inte tacka ja eller ställa upp på allt. Personer i nätverket ska fungera som ett bollplank och ge värdefull feedback. Vill du, din skola, din klass bli en del av Fredens Hus pedagogiska testnätverk, anmäla dig här nedan. 


Anmäl dig till vårt testnätverk

Fyll i dina kontaktuppgifter och skicka till oss om du vill vara med i Fredens Hus pedagogiska testnätverk.